In 't archief!

Een archief is de bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn. Naast documenten, in de vorm van agenda’s,  notulen, dossiers, brieven en akten, kunnen ook kaarten, foto’s, films, video’s en digitale bestanden gearchiveerd worden. - Wikipedia -

Archiefstukken wil je terug vinden. Ze moeten veilig opgeborgen zijn en snel en overzichtelijk te raadplegen. Deze kasten in ons assortiment helpen je daarbij: