Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent bij Somers BV: 

Grondstof- en energiegebruik verminderen: we treffen besparende voorzieningen in ons machinepark en werken aan bewustwording van medewerkers ten aanzien van energiebesparing. ... lees meer

Afvalmanagement: we verminderen en hergebruiken verpakkingsmateriaal. Afval wordt bij de bron gescheiden en separaat aangeboden voor recycling. … lees meer

Minimalisatie milieubelasting: we hanteren een duurzame productontwikkeling en een schoon productieproces. En we maken gebruik van groene stroom. … lees meer

Zorg voor medewerkers en sociale betrokkenheid: we gaan respectvol met mensen om. En we bieden onze werknemers ontplooiingsmogelijkheden, opleidingen, een gezonde werkomgeving en een goed beloningssysteem. … lees meer